News

10:28
Pháp Luân Công- 1 số Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học nói gì về Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Công- 1 số Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học nói gì về Pháp Luân Đại Pháp

by Đức Minh Added 173 Views / 0 Likes

Pháp Luân Công: 1 số Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học nói gì về Pháp Luân Đại Pháp

03:18
Clip- Cháy KCN Sóng Thần ở Bình Dương

Clip- Cháy KCN Sóng Thần ở Bình Dương

by Hoàng Minh Added 157 Views / 0 Likes