Search Results: "daikynguyen"


06:21
Trung Quốc và thế giới trong đại dịch: ‘Kẻ đếm tiền, người đếm xác’

Trung Quốc và thế giới trong đại dịch: ‘Kẻ đếm tiền, người đếm xác’

by Đại Kỷ Nguyên Added 300 Views / 0 Likes

Các nước châu Âu đã bắt đầu nhận ra, trong quan hệ với Trung Quốc, họ không thể tin tưởng những nụ cười của đối tác được nữa…