Search Results: "hoangminh"


00:25 New
Gió lớn quật ngã người đi đường - bão số 5

Gió lớn quật ngã người đi đường - bão số 5

by Hoàng Minh Added 1 Views / 0 Likes

(nguồn: ngthanhneh/facebook)

01:00 New
Cảnh tượng bão số 5 gây gió bão khủng khiếp ở Huế

Cảnh tượng bão số 5 gây gió bão khủng khiếp ở Huế

by Hoàng Minh Added 1 Views / 0 Likes

(nguồn Video: Văn Đức/Facebook)