Search Results: "dạy trẻ"


04:07 Thầy giáo có thể chọn ‘mất’ tất cả học sinh để giữ lại cậu bé này

Thầy giáo có thể chọn ‘mất’ tất cả học sinh để giữ lại cậu bé này

by Lắng đọng đêm về Added 44 Views / 0 Likes

Ở một lớp học nọ, có một cậu học sinh cá biệt. Cậu thường xuyên trộm đồ của các bạn trong lớp đem về nhà dùng và rất hiếm khi nói chuyện với các bạn xung quanh. Tất cả học sinh trong lớp đều xa lánh và kỳ thị cậu.Các bạn trong lớp cùng nhau báo cáo với...