Đức Minh Verified

 • 105 videos
 • 0 subscribers
 • 2 playlists

Videos from Đức Minh

 • 21:59 Bản tin sáng 25/6: Dịch bệnh chưa qua, mưa lũ lại đến; Tập - Lý đã đi đâu?

  Bản tin sáng 25/6: Dịch bệnh chưa qua, mưa lũ lại đến; Tập - Lý đã đi đâu?

  by Đức Minh Added 7 Views / Likes

  Bản tin sáng 25/6: Dịch bệnh chưa qua, mưa lũ lại đến; Tập - Lý đã đi đâu?---------- Thêm 3 ca nhiễm, Việt Nam chưa đón du khách quốc tế- Malaysia sẽ nghiêm khắc với ngư dân Việt Nam- Bộ trưởng Thương Mại Hàn Quốc ra tranh chức tổng giám đốc Tổ Chức Thương...

 • About

  This user hasn't shared anything yet.

  Social links

  Playlists

  Loading... Loading...

  Subscribers

  Subscribed to