Khai Tâm Verified

 • 62 videos
 • 0 subscribers
 • 0 playlists

Videos from Khai Tâm

 • 00:14 A4A77aATPYER2fm5

  A4A77aATPYER2fm5

  by Khai Tâm Added 66 Views / Likes

 • 01:31 r5SuN9hq6AgBJ7fq

  r5SuN9hq6AgBJ7fq

  by Khai Tâm Added 99 Views / Likes

 • 00:44 Biểu tình Hồng Hông 25

  Biểu tình Hồng Hông 25

  by Khai Tâm Added 155 Views / Likes

 • 00:28 Biểu tình Hồng Kông 23

  Biểu tình Hồng Kông 23

  by Khai Tâm Added 135 Views / Likes

 • 00:07 Biểu tình Hồng Kông 22

  Biểu tình Hồng Kông 22

  by Khai Tâm Added 146 Views / Likes

 • 00:37 Biểu tình Hồng Kông 21

  Biểu tình Hồng Kông 21

  by Khai Tâm Added 147 Views / Likes

 • 00:48 Biểu tình Hồng Kông 20

  Biểu tình Hồng Kông 20

  by Khai Tâm Added 159 Views / Likes

 • 00:18 Biểu tình Hồng Kông 19

  Biểu tình Hồng Kông 19

  by Khai Tâm Added 154 Views / Likes

 • 00:11 Biểu tình Hồng Kông 18

  Biểu tình Hồng Kông 18

  by Khai Tâm Added 131 Views / Likes

 • 02:16 Biểu tình Hồng Kông 16

  Biểu tình Hồng Kông 16

  by Khai Tâm Added 167 Views / Likes

 • 02:04 Biểu tình Hồng Kông 15

  Biểu tình Hồng Kông 15

  by Khai Tâm Added 208 Views / Likes

 • 01:17 Biểu tình Hồng Kông 14

  Biểu tình Hồng Kông 14

  by Khai Tâm Added 206 Views / Likes

 • 01:12 Biểu tình Hồng Kông 09

  Biểu tình Hồng Kông 09

  by Khai Tâm Added 307 Views / Likes

 • 00:11 Biểu tình Hồng Kông 01

  Biểu tình Hồng Kông 01

  by Khai Tâm Added 1295 Views / Likes

 • 03:20 Biểu tình HK 17

  Biểu tình HK 17

  by Khai Tâm Added 143 Views / Likes

 • 00:37 Biểu tình HK 13

  Biểu tình HK 13

  by Khai Tâm Added 239 Views / Likes

 • 00:33 Biểu tình HK 12

  Biểu tình HK 12

  by Khai Tâm Added 183 Views / Likes

 • 00:22 Biểu tình HK 11

  Biểu tình HK 11

  by Khai Tâm Added 287 Views / Likes

 • 02:20 Biểu tình HK 10

  Biểu tình HK 10

  by Khai Tâm Added 318 Views / Likes

 • 00:32 Biểu tình Hồng Kông 08

  Biểu tình Hồng Kông 08

  by Khai Tâm Added 353 Views / Likes

 • 00:13 Biểu tình Hồng Kông 07

  Biểu tình Hồng Kông 07

  by Khai Tâm Added 435 Views / Likes

 • 00:57 Biểu tình Hồng Kông 06

  Biểu tình Hồng Kông 06

  by Khai Tâm Added 593 Views / Likes

 • 00:42 Biểu tình Hồng Kông 05

  Biểu tình Hồng Kông 05

  by Khai Tâm Added 470 Views / Likes

 • 00:12 Biểu tình Hồng Kông 04

  Biểu tình Hồng Kông 04

  by Khai Tâm Added 546 Views / Likes

 • 00:34 Biểu tình Hồng Kông 03

  Biểu tình Hồng Kông 03

  by Khai Tâm Added 634 Views / Likes

 • 01:58 Biểu tình Hồng Kông 02

  Biểu tình Hồng Kông 02

  by Khai Tâm Added 1079 Views / Likes

 • 02:21 Cảnh sát Hồng Kông đã dùng đạn thật?

  Cảnh sát Hồng Kông đã dùng đạn thật?

  by Khai Tâm Added 3748 Views / Likes

 • 01:00 Trailer  Chimerica  New Drama  Coming Soon

  Trailer Chimerica New Drama Coming Soon

  by Khai Tâm Added 77 Views / Likes

 • 04:13 nhà thờ Hồi giáo Ca Trang bị phá huỷ

  nhà thờ Hồi giáo Ca Trang bị phá huỷ

  by Khai Tâm Added 66 Views / Likes

 • 00:51 Công ty hóa chất Thiên Gia Nghi phát nổ

  Công ty hóa chất Thiên Gia Nghi phát nổ

  by Khai Tâm Added 64 Views / Likes

 • 00:06 Chính quyền Trung Quốc phá huỷ Điện Long Vương

  Chính quyền Trung Quốc phá huỷ Điện Long Vương

  by Khai Tâm Added 711 Views / Likes

 • 00:35 dịch sốt heo châu Phi tỉnh Hà Nam

  dịch sốt heo châu Phi tỉnh Hà Nam

  by Khai Tâm Added 70 Views / Likes

 • 01:50 Joy Villa goes full #MAGA on GRAMMY Awards Red Carpet

  Joy Villa goes full #MAGA on GRAMMY Awards Red Carpet

  by Khai Tâm Added 70 Views / Likes

 • About

  This user hasn't shared anything yet.

  Social links

  Playlists

  Loading... Loading...

  Subscribers

  Subscribed to